Tag: ເຕັມຮູບແບບ

8th May 2022 0

ຍັງຄົງໜ້າຕິດຕາມຕໍ່ ເປີດປະເທດແລ້ວ 9 ພຶດສະພານີ້ ຈະມີການປ່ຽນແປງໄປແນວໃດ ?

By Admin

ລັດຖະບານກຳນົດການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນພາຍໃນປະເທດ ໃນໄລຍະມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 627/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2022. I.ເຫັນດີຜ່ອນຜັນມາດຕະການໃນການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຄື: 1. ເຫັນດີເປີດດ່ານສາກົນທຸກດ່ານສຳລັບການເຂົ້າ-ອອກ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ,…