Tag: ເງິນ​ເດືອນ

22nd May 2021 0

ດີໃຈບໍ່! ແຈ້ງຍົກເລີກອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ 3 ເດືອນ ທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ

By Admin

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຕົກລົງ ແລະ ຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ . ເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍມາດຕະການສວນໃດໜຶ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 . ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ພາກການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ,ພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕຳຫຼວດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງມີບັນດານະໂຍບາຍໃຫມ່, ສືບຕໍ່ບາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດັ່ງນີ້: .

30th March 2021 0

ອ່ານແລ້ວຮູ້ສຶກເຈັບ ທຸກມື້ນີ້ເຮັດວຽກເພື່ອຫຍັງ ?

By Admin

ນີ້ຄືເລື່ອງຈິງ ຂອງມະນຸດເງິນເດືອນ ທີ່ຄິດສະເໝີວ່າ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທຸກມື້ນີ້ ເພື່ອຫຍັງກັນແທ້ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ລວຍ, ບໍ່ມີຄືຄົນອື່ນ ເງິນເດືອນ 1 ລ້ານ 5 ແສນ ຫຼື ຕ່ຳກວ່ານັ້ນ ຖ້າໃຊ້ແບບເປືອງ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເກັບເຖິງ 66 ເດືອນປາຍ ຫຼື 5…

24th December 2020 0

ເຄີຍ​ສົງ​ໄສ​ບໍ່ ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມີເງິນເດືອນເທົ່າກັນກັບເຮົາ ເຂົານັ້ນມີເງິນໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຂາດ ບາດເຮົາຄືບໍ່ມີ

By Admin

ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມີເງິນເດືອນເທົ່າກັນກັບເຮົາ ແຕ່ເຂົານັ້ນມີເງິນໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຂາດ ບາດເຮົາຄືບໍ່ມີ ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າລາວສາມາດຈັດການບໍລິຫານເງິນໄດ້. ແລ້ວເຮົາເດ ຊິເຮັດແນວໃດ? ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດການເງິນຂອງເຮົາດີຂື້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາມາເບິ່ງໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ. ໃຫ້ລຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຟຸ່ມເຟືອຍ ຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ມັກວ່າບໍ່ມີເງີນທ້ອນ ຈັກເທື່ອນັ້ນ ປັດໄຈໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນເຫຼືອໄວ້ທ້ອນ. ແມ່ນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປກັບຂະຫນົມຂອງຕ້ອນ ກະເປົາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເກີບ ຊື້ມາຍ້ອນວ່າທ່ານມັກ. ຊື້ມາແລ້ວແຕ່ບໍ່ໃຊ້.…