Tag: ເຂົ້າສີບົວ

10th January 2020 0

ມາໃໝ່ !!! ນາເຂົ້າສີບົວ Pink Lady ຝີມືໜຸ່ມກະເສດ 2 ໃບປະລິນຍາ

By Admin

ໜຸ່ມໄວ 32 ປີ ລາອອກຈາກວຽກປະຈໍາ ຫັນມາເຮັດນາເຂົ້າກໍ່າ ໃຊ້ເວລາ 3 ປີ ຄັດແຍກພັນເຂົ້າ ສາມາດປູກ ເຂົ້າສີບົວ ສໍາເລັດ ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າ Pink Lady ໃນອານາຄົດຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ. ໜຸ່ມຄົນນີ້ເປັນໜຸ່ມໄທ ປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົານີ້ເອງ ຢູ່ທີ່ໝູ່ 11…