Tag: ເຂົ້າຕົ້ມພັດ

21st November 2019 0

ວິທີການເຮັດເຂົ້າຕົ້ມພັດໃສ່ຖົ່ວດໍາແຊບໆ

By Admin

ເອົາໃຈສາວໆແມ່ບ້ານທີ່ກໍາລັງຫາສູດ ຫຼື ວິທີການເຮັດເຂົ້າຕົ້ມຢູ່ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍມີສູດສະເພາະຂັ້ນຕອນການເຮັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມື້ນີ້ແອັດມິນນໍາອົາສູດການເຮັດເຂົ້າຕົ້ມມັດໃສ່ກ້ວຍໃສ່ຖົ່ວດໍາ ແບບແຊບ ຫວານມັນ ເຮັດກິນກໍແຊບ ເຮັດຂາຍກໍໝົດໄວກໍາໄລດີມາໃຫ້ລອງເຮັດເບິ່ງ. ເລີ່ມທີ່ການເລືອກວັດຖຸດິບຄື: ກ້ວຍນໍ້າ, ຖົ່ວດໍາ, ເຂົ້າໜຽວ 3 ກິໂລກາມ, ຫົວກະທິ 2 ກິໂລກາມ, ນໍ້າຕານຊາຍ 1,2…