Tag: ເກັບ​ຄຳ​ໄດ້​ດ ສົ່ງ​ຄືນ​ເຈົ້າ​ຂອງ

28th December 2020 0

ຊົມ​ເຊີຍ​ນ້ອງ​ພະນັກງານເສີບງານດອງ ເກັບສາຍແຂນຄໍາໜັກ 3 ບາດ ສົ່ງຄືນເຈົ້າຂອງ

By Admin

ຜູ້​ໃຊ້​ເຟດ​ບຸກ Alin St ນ້ອງນ້ອຍຄົນນີ້ຄືຄົນດີຂອງສັງຄົມ ນ້ອງເປັນເດັກກຳພ້າ ເຂົ້າໂຮງຮຽນເດັກກຳ່ພ້າ ຢູ່ບ້ານນາຊາງເມືອງຫລວງພະບາງ ຈື່ຊື່ນ້ອງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເພາະຂ້ອຍດື່ມເບຍໄປຫລາຍ) ມື້ຄືນນີ້ ນ້ອງໄປເປັນເດັກເສີບນຳ້ກ້ອນໃນງານ ເກັບໄດ້ສາຍແຂນຄຳເຮ່ຍ 3ບາດ ຢູ່ງານດອງ (ງານໃກ້ຈະເລີກແລ້ວ ເຈົ້າຂອງສາຍແຂນກໍ່ກັບຮອດບ້ານປ່ຽນເຄື່ອງແລ້ວ ເມື່ອບໍ່ເຫັນສາຍແຂນ ກໍ່ໄດ້ກັບມາ ) ເຫັນຂ້ອຍແລະຖາມຂ້ອຍວ່າເຫັນສາຍແຂນເຮ່ຍແດ່ບໍ່…