Tag: ເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນແຜນການ

9th January 2020 0

ຊົມເຊີຍ! ປີ 2019 ພາສີ ດ່ານສາກົນບໍເຕ່ນ ເກັບລາຍຮັບລື່ນແຜນການວາງໄວ້

By Admin

ໝົດປີ 2019 ພາສີ ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ  ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 283,90 ຕື້ກວ່າກີບທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 107,54% (ລື່ນແຜນການ 7,54% ຄິດເປັນເງິນເທົ່າກັບ 19,90 ຕື້ກີບ). ທ່ານ ຄໍາສຸວັນ ວົງສິນນະສອນ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:…