Tag: ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ຊ້າງ​ແກ້ວ

18th June 2020 0

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ຊ້າງ​ແກ້ວ ອາ​ຫານ​ແຊບ ບໍ​ລິ​ການ​ດີ, ມຸມ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ກໍ​ງາມ ແຂວງ ຊຽງ​ຂວາງ​ເດີ້

By Admin

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ຊ້າງ​ແກ້ວ ໜຶ່ງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ວິວ​ງາມດ ອອກ​ແບບ​ດີ ແຕ່​ລະ​ມຸມ​ນິ ເໝາະ​ສຸດໆ ສຳ​ລັບ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ງາມ, ເປັນ​ການ​ອອກ​ແບບ​ຈາກ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເຮົາ​ເຫັນ​ໄດ້​ທົ່ວ​ໄປ​ເອົາ​ມາ​ປະ​ກອບ​ກັນ ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ໃໝ່​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ໄດ້​ອະຫຼີ ເຫັນ​ຕາມ​ພາບ​ແລ້ວ ຢາກ​ໄປ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ບໍ່ . . ເພາະຜູ້ເລີໄດ້ໄປ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປຮອດສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຖືວ່າທ່ານຍັງໄປບໍ່ຮອດຊຽງຂວາງແທ້ຈິງ ເພາະ​ເພິ່ນ​ເປີດ​ມາ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 2004 ​ແລະ​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ພັດ​ທະ​ນາ,…