Tag: ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ

1st April 2020 0

ເມືອງມຸນລະປາໂມກ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ບໍລິສັດໄຊສົມບູນກໍ່ສ້າງຂົວທາງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຄົບວົງຈອນ

By Admin

ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ເມືອງມຸນລະປາໂມກໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບໍລິສັດ ໄຊສົມບູນ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຄົບວົງຈອນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ເຄື່ອງວັດແທກອຸມຫະພູມ 7 ອັນ,ເຈວລ້າງມື 24ອັນ,ຜ້າອັດປາກ 20 ກັບລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 10,000,000 ກີບ(ສີບລ້ານກີບ) ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄະນະນຳຂອງເມືອງ ນຳໄປມອບໃຫ້ໂຮງໝໍ,ສຸກສາລາ ໃນເມືອງມຸນລະປາໂມກ…