Tag: ຮັບສະໝັ້ກລດຖະກອນຄູ 2020

18th March 2020 0

ດ່ວນໆ! ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ນັບແຕ່ນີ້ຈົນຮອດ 26 ມີນາ

By Admin

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຄູ ປະຈຳສົກ 2019-2020 ຈຳນວນ 10 ຕົວເລກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ແລະ ສາຂາວິຊາການທີ່ຕ້ອງການ ມີດັ່ງນີ້: ມາດຖານເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ ຕ້ອງເປັນຄົນລາວສັນຊາດລາວໂດຍກໍາເນີດ ຫຼື ຜູ້ຢູ່ປະເທດລາວໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ…