Tag: ອ່າງນ້ຳຕຽນ

25th February 2020 0

ຈາກອ່າງເກັບນໍ້າທໍາມະດາກາຍມາເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ “ອ່າງນ້ຳຕຽນ”

By Admin

ອ່າງນ້ຳຕຽນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ສປປ ລາວ . ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕາກອາກາດເພື່ອພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງໄຊຍະບູລີ ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາອ່າງນ້ຳຕຽນ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫ່າງຈາກເທດສະບານຂອງເມືອງ ໄປທາງທິດໃຕ້ປະມານ 6 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາຂີ່ລົດພຽງແຕ່ 15 ນາທີກໍ່ໄປຮອດ. . ອ່າງນ້ຳຕຽນໄດ້ຖືກພັດທະນາຈາກອ່າງເກັບນໍ້າທໍາມະດາໃຫ້ກາຍມາເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ ເຊິ່ງນອກຈາກທ່ານຈະໄດ້ພົບພໍ້ກັບທິວທັດທໍາມະຊາດອັນສວຍງາມ ແລະ ຫນ້າອອນຊອນແລ້ວ…