Tag: ອ່ອນຈັນ ສຸວັນນະລິດ

29th May 2020 0

ອາໄລຮັກຢ່າງສຸດຊຶ້ງຕໍ່ການຈາກໄປຂອງ ທ່ານ ອ່ອນຈັນ ສຸວັນນະລິດ ອາດີດກຳມະການພັກແຂວງຫຼວງພະບາງ

By Admin

ອາໄລຮັກຢ່າງສຸດຊຶ້ງຕໍ່ການຈາກໄປຂອງ ທ່ານ ອ່ອນຈັນ ສຸວັນນະລິດ ອາດີດກຳມະການພັກແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະແດງຄວາມອາໄລຮັກຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ທ່ານ ອ່ອນຈັນ ສຸວັນນະລິດ ອາດີດກຳມະການພັກແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອາດີດຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາແຂວງ, ອາດີດຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ແກ່ມໍລະນະກຳແລ້ວ ໃນເວລາ 20 ໂມງ 10 ນາທີ…