Tag: ອາສາສະຫມັກກູ້ໄພ

7th November 2020 0

R.I.P ແອັມ ອາສາຂອງໜ່ວຍກູ້ໄພ ມູນນິທິ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຈາກ​ໄປ​ແລ້ວ ເສຍ​ໃຈ​ນຳ​ຄອບ​ຄົວຫຼາຍໆ

By Admin

ຄະນະບໍລິຫານງານໜ່ວຍກູ້ໄພ ມູນນິທິ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຂໍແຈ້ງຂ່າວຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈມາຍັງ ເພື່ອນມິດສະຫາຍຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ ໃນວັນທີ 07/11/2020 ເວລາ 01.30 ທ້າວ ວົງສະຫັວນ ທະວີວັນ ອາຍຸ 20 ປີ ຫຼື ແອັມ . ​ຜູ້ເປັນອາສາຂອງໜ່ວຍກູ້ໄພ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອ…

1st January 2020 0

ເປີດຮັບອາສາສະຫມັກກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດຊຸດໃຫ່ມປີ 2020 ເພື່ອຈັດຝືກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານ

By Admin

ເປີດຮັບອາສາສະຫມັກກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດຊຸດໃຫ່ມປີ 2020 ເພື່ອຈັດຝືກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານ ໂອກາດດີສໍາລັບໃຜທີ່ມກການເປັນອາສາ ໂດຍສະເພາະການເປັນກູ້ໄພແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອີງຕາມວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຈຸດປະຈຳການແຕ່ລະຕົວເມືອງ ແຕ່ລະເຂດ, ຂອງຫນ່ວຍກູ້ໄພສະຫວັນນະເຂດ ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານມູນນິທິ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ທາງມູນນິທິອາສາຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພສະຫວັນນະເຂດມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກອາສາເພີ່ມໃນຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດ ສາມາດມາລົງລາຍຊື່ ເພາະປະຈຸບັນທາງອົງກອນກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ ພວກເຮົາກຳລັງ ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອ…