Tag: ອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງກໍຍັງຕົກງານ

17th March 2020 0

“ອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງກໍຍັງຕົກງານ” ຈາກໃຈນັກບິນທີ່ຕ້ອງພັກວຽກ ຢໍ້າວ່າຊີວິດບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນ

By Admin

ນັກ​ບິນ​ເຕືອນ ຢ່າ​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ປະ​ໝາດ ຂະ​ໜາດ​ກັບ​ຕັນ ທີ່​ວ່າ​ຂາດ​ແຄນ ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ ວັນ​ນີ້​ຕ້ອງ​ຕົກ​ງານ ຫຼັງ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ຍົກ​ເລີກ​ບິນ​ໄປ​ຢີ່​ປຸ່ນ​ຂອງ​ຢີ່​ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີ່ ທຸກ​ທ້ຽວ​ບິນ ເນື່ອງ​ຈາກ​ໂຄວິດ 19 ແນະ​ນຳ​ຢ່າ​ສ້າງ​ໜີ້​ຈົນ​ເກີນ​ໂຕ, ຢ່າ​ຄິດ​ເອົາ​ເງິນ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຄົດ​ມາ​ໃຊ້​ ມີ​ວຽ​ກ​ຫຍັງ​ໃຫ້​ເຮັດ ແລະ ເຕັມ​ທີ່​ກັບ​ມັນ ເພາະ​ມື້​ທີ່​ເຮົາ​ບ​ຊ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ ມັນ​ເສົ້າ​ກວ່າ, ນັກ​ບິນ​ສາຍ​ການ​ບິ​ນ​ໄທ​ແອ​ເອ​ເຊຍ…