Tag: ອັບ​ຄ​ຣິບປອມເປັນໂຈນຫຼິ້ນ

12th February 2021 0

ຢ່​າ​ຫາ​ທຳ … ຊາຍໜຸ່ມ YouTuber ໄວ 20 ປີ ອັບ​ຄ​ຣິບປອມເປັນໂຈນຫຼິ້ນ ແຕ່​ຖືກ​ຍິງ​ແທ້​ດັບ R.I.P

By Admin

ຊາຍໜຸ່ມ YouTuber ດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ Timothy Wilks ອາຍຸ 20 ປີ ຖືກຍິງເສຍຊີວິດຄາທີ່ ຫຼັງຈາກທີ່ປອມເປັນໂຈນຖືມີດແລ່ນເຂົ້າຫາຄົນກຸ່ມໜຶ່ງ ເມື່ອຄົນກຸ່ມນັ້ນເຫັນ ຈຶ່ງຮູ້ສຶກຕົກໃຈ ເຮັດໃຫ້ David Starnes Jr. ອາຍຸ 23 ປີ ໜຶ່ງໃນຜູ່ຢູ່ໃນກຸ່ມນັ້ນຈົກປືນຂຶ້ນມາຍິງເພື່ອປ້ອງກັນຕົວ.…