Tag: ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຂົນສົ່ງໂດຍສານ

16th May 2020 0

ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ພາຍໃນປະເທດແລ້ວ ເລີ່ມ 18 ພຶດ​ສະ​ພາ 2020 ນີ້

By Admin

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາເປັນຕົ້ນໄປ ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ ພາຍໃນປະເທດ ລະຫວ່າງແຂວງຫາແຂວງ. ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ​ສະບັບເລກທີ 580/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020 ຂອງຫ້ອງວ່າການ​ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ແຫ່ງ ສປປລາວ ວ່າດ້ວຍການສຶບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜ່ອນຜັນ​ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ,​ ຄວບຄຸມ…