Tag: ອະນາໄມເສດແກ້ວ

16th December 2019 0

ຊົມເຊີຍ! 3 ໜຸ່ມ ຊ່ວຍກັນອະນາໄມຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ຫາດຊາຍກາງຂອງ ໃຫ້ກັບມາສວຍງາມອີກຄັ້ງ

By Admin

ເມື່ອອາທິດຜ່ານມາ ຈາກກໍລະນີ ທີ່ສື່ອອນລາຍ ໄດ້ມີການແຊພາບ ກ່ຽວກັບຄວາມເປິເປື້ອນດ້ວຍການຖິ້ມເສດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດແກ້ວຕ່າງໆ ຢັງຢາຍໄວ້ຕາມຫາດຊາຍກາງຂອງ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກາຍເປັນປະເດັນທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ  ແລະ ເກີດມີກະແສວິພາກວິຈານ ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເໝາະສົມຂອງຜູ້ກະທຳ ທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນທີ່ຈະຕາມມາ. * ຈາກທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເປິະເປື້ອນ ດ້ວຍສີມືຂອງມະນຸດຜູ້ມັກງ່າຍ. ກິນແລ້ວບໍ່ມ້ຽນ…