Tag: ອະນາໄມຂີ້ເຫຍື້ອຈາກບຸກຄົນທີ່ມັກງ່າຍຖິ້ມຊະຊາຍ

30th May 2020 0

ຊົມເຊີຍ!! ຫ້ອງການ ຄບຕ ອະນາໄມຂີ້ເຫຍື້ອຈາກບຸກຄົນທີ່ມັກງ່າຍຖິ້ມຊະຊາຍ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະອາດໃຫ້ບ້ານເມືອງ !

By Admin

ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ( ຄບຕ )​ ໄດ້ອະນາໄມຂີ້ເຫຍື້ອຖະໜົນ 450 ປີ ເຊິ່ງເກີດມາຈາກບຸກຄົນທີ່ມັກງ່າຍຖິ້ມຊະຊາຍ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະອາດ ໃຫ້ແກ່ບ້ານເມືອງ.​ . ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍກັນ ໃນກໍລະນີພົບເຫັນຜູ້ລັກຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖ່າຍຮູບເລກທະບຽນລົດ…