Tag: ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງ​ໃໝ່

16th June 2020 0

ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງ​ໃໝ່ ຈະສ້າງສໍາເລັດ ທ້າຍປີ 2020 !

By Admin

ຫໍ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຫຼັງ​ໃໝ່​ ​ແມ່ນ​ຂອງຂວັນ​ຈາກ​ພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມມອບ​ໃຫ້ພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ​ລາວ, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ. ເລີ້ມຕົ້ນລົງມືການກໍ່ສ້າງ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ. ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ກໍ່ສ້າງ 100 ລ້ານ​ກວ່າໂດ​ລາ: ລວມ​ມີ…