Tag: ຫ້າມ​ອອກ​ຈາກ​ເຮືອນ

17th April 2020 0

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງ ອອກຈາກເຮືອນ, ວັນທີ 22 ເມ​ສາ – 3 ພຶດສະພາ

By Admin

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 411/ສສກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ເມສາ 2020 ກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນ ໂດຍໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖານການສຶກສາອອກໄປອີກເຖິງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 . ເນື່ອງຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກວມເອົາເກືອບທຸກປະເທດໃນໂລກ,ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ…