Tag: ຫ້າມເກັບຄ່າທຳນຽມ

13th April 2020 0

ດ່ວນທີ່ສຸດຈາກສຳນັກງານນາຍົກ! ຫ້າມເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມ, ເອກະສານເຂົ້າ-ອອກບ້ານ ນໍາປະຊາຊົນ

By Admin

ໂດຍອີງຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຕ້ອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19; ອີງຕາມການສະເຫນີ ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ…