Tag: ຫ້າມຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ

27th December 2019 0

ຫ້າມຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ຫ້າມຈູດໄຮ່ ເດັດຂາດ

By Admin

ອອກມາແລ້ວ ແຈ້ງການຈາກຫ້ອງວາການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້າຄອງກໍາແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫ້າມພົນລະເມືອງຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ຈູດໄຮ່ ຈູດນາ ແລະ ຈູດປ່າຊະຊາຍ ຢູ່ເຂດເທດສະບານ ແລະ ຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຍາວນານ ໃຫ້ເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຮັບໃຊ້ສະເພາະ ໄລຍະລະດູແລ້ງ…