Tag: ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ

25th February 2020 0

ສະໝັກເລີຍ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ 8 ຄົນ

By Admin

.​ຂ່າວດີ!​ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ 8 ຄົນ . ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ 2020​ ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ,​ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ແຈ້ງການເຖິງບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2020 ຈະຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2020 ຈຳນວນ 8…