Tag: ຫຼິ້ນເກມຈົນໄດ້ຄູ່ຄອງ

16th December 2019 0

ເຂົ້າປະຕູວິວາແລ້ວ ຄູ່ຮັກ ທີ່ພົບຮັກກັນໃນເກມ Mobile Legends Laos

By Admin

ຍິນດີນໍາເດີ້ ຄູ່ຮັກທີ່ເໝືອນດັ່ງພົມລິຄິດ ນີ້ແຫຼະເນາະທີ່ເຂົາວ່າຄູ່ກັນແລ້ວ ບໍ່ແຄ້ວກັນດອກ ຂະໜາດຮູ້ຈັກກັນໃນເກມ ຈີບກັນໃນເກມ Mobile Legends Laos . . ຈົນສຸດທ້າຍລົງເອີຍດ້ວຍການແຕ່ງງານ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມາ ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນຢ່າງໜ້າຍິນດີ . .…