Tag: ຫຼານ​ຫາຍ​ໂຕ

24th December 2020 0

ໄປ​ຢູ່​ໃສ​ເດ້ຫຼານ​ນ້ອຍ ພໍ່ຕູ້ເຈັຍຫຼານອອກຈາກເຮືອນແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າມື້​ວານ ຍັງຊອກບໍ່ເຫັນປານ​ນີ້ ພົບ​ເຫັນ​ແຈ້ງ​ດ່ວນ

By Admin

ຈາກ​ໂພ​ສ ແກ້ວມະນີ ມະນີຈັນ ທີ່​ໄດ້​ໂພ​ສ​ປະ​ກາດ​ຫາຫຼາຍ​ສາວ​ທີ່​ຫາຍ​ໂຕ​ໄປ ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້​ວານ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວ່າ ແຈ້ງຄົນເສັຍພໍ່ຕູ້ເຈັຍຫຼານອອກຈາກເຮືອນແຕ່8ໂມງເຊົ້າຍັງຊອກບໍ່ເຫັນ ຖ້າທ່ານໃດພົບເຫັນຊ່ວຍແຈ້ງຫາຄອບຄົວດ້ວຍ96229929 ຂໍຂອບໃຈ ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ຕາ​ແພງ .