Tag: ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ

6th May 2020 0

ກະລຶມ ມອບ-ຮັບ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງລະຫວ່າງຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່

By Admin

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ ສະບັບເລກທີ 154/ຈມກລ, ວ່າດ້ວຍຍົກຍ້າຍຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລະຫວ່າງຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ ນີ້ ເມືອງກະລຶມ, ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ວຽກງານ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ຈະເລີນສຸກ…