Tag: ຫາເງິນດ້ວຍຕົນເອງ

2nd January 2020 0

ເກດ 4.00 ແຕ່ແມ່ບໍ່ມີທຶນສົ່ງຮຽນຕໍ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກວິທີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮຽນ ເພື່ອແມ່ ແລະ ອານາຄົດ

By Admin

ການຮຽນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແຕ່ທຶນຮອນໃນການສຶກສານັ້ນກໍເປັນປັດໃຈສຳຄັນຫນຶ່ງໃນການຮ່ຳຮຽນ ອີກເລຶ່ອງຫນຶ່ງທີ່ຖຶວ່າຫນ້າ້ສຍດາຍສຸດໆ ກ່ຽວກັບຄອບຄົວຫນຶ່ງທີ່ມີກັນ 2 ແມ່ລູກ ແມ່ ແລະ ລູກສາວ ເຊິ່ງລູກສາວເປັນຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງ ໄດ້ຄະແນນ ເກດສູງ ມາຕະຫລອດ ແຕ່ດ້ວຍຖານະ ເສດຖະກິດຄອບຄົວບໍ່ຄ່ອຍດີ ຜູ້ເປັນແມ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຕໍ່ໄດ້ ພວກເຂົາອາໃສຢູ່ເຮຶອນຫລັງເກົ່າໆ ຮ້າງໆ ແຖມຜູ້ເປັນແມ່ຍັງປ່ວຍເປັນພະຍາດສະເກັດເງິນ ພໍ່ແຍກທາງໄປດົນແລ້ວ…