Tag: ຫາດສ່າເຫຼົ້າ ຈໍາປາສັກ

19th December 2019 0

ບ່ອນທ່ຽວແຂວງຈໍາປາສັກ ຫາດສ່າເຫຼົ້າ ເມືອງໂພນທອງ

By Admin

ຫາດສ່າເຫຼົ້າ ບ້ານສ່າເຫຼົ້າ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ບ່ອນທີ່ທ່ານຄວນໄປສໍາຜັດເມືອງໄປທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ . . ເປີດໃຫ້ຫລິ້ນແລ້ວ ຫາດສ່າເຫລົ້າ ເມືອງໂພນທອງ ສາມາດມາຫລິ້ນນ້ຳໄດ້ແລ້ວ . . ແລະ ເປີດເປັນທາງການແມ່ນ ວັນທີ1 ມັງກອນ 2020 ນີ້ .…