Tag: ຫວ້ານຫາງແຂ້

9th September 2020 0

ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍດຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຈາກ​ຫວ້ານ​ຫາງ​ແຂ້ ຮູ້​ແລ້ວ​ຄວນ​ປູກ​ໄວ້​ໃຊ້

By Admin

ຫວ້ານຫາງແຂ້ ເປັນພືດສະໝູນໄພທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ທີ່ສາມາດຮັກສາໃນເລື່ອງສິວ, ຜິວພັນຂອງບັນດາສາວໆເລີຍກໍວ່າໄດ້. ນອກນັ້ນ, ຫວ້ານຫາງແຂ້ ສາມາດຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ, ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມແກ່ ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້ອີກດ້ວຍ. ຫວ້ານຫາງແຂ້ ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດເຊັ່ນ ແມກນີຊ້ຽມ, ໂພແທັກຊ້ຽມ, ທອງແດງ, ແມງການີກ, ຊີລີນ້ຽມ, ໂຄຣມ້ຽມ,…

1st May 2020 0

ຂອງດີຄວນມີໄວ້! ຫວ້ານຫາງແຂ້ ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພັນ, ເສັ້ນຜົມ ແລະ ຫຼຸດຮອຍດ່າງດຳຈາກສິວ

By Admin

ຫວ້ານຫາງແຂ້ ເປັນພືດສະໝູນໄພທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ທີ່ສາມາດຮັກສາໃນເລື່ອງສິວ, ຜິວພັນຂອງບັນດາສາວໆເລີຍກໍວ່າໄດ້. ນອກນັ້ນ, ຫວ້ານຫາງແຂ້ ສາມາດຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ, ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມແກ່ ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້ອີກດ້ວຍ. ຫວ້ານຫາງແຂ້ ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດເຊັ່ນ ແມກນີຊ້ຽມ, ໂພແທັກຊ້ຽມ, ທອງແດງ, ແມງການີກ, ຊີລີນ້ຽມ, ໂຄຣມ້ຽມ,…