Tag: ສ້າງ​ບ້ານ​ໃຫ້​ຢູ່​ຟ​ຣີ

22nd May 2020 0

ສ້າງ​ເຮືອນ 1000 ຫຼັງ​ໃຫ້​ຊາວ​ບ້ານ​ຢູ່​ຟ​ຣີ ສະ​ບາຍ​ກັນ​ທົ່ວ​ໜ​້າ

By Admin

ແມນ​ນີ້ ປາ​ກຽວ ນັກ​ມວຍ​ໂລກ ຕອບ​ແທນ​ບຸນ​ຄຸນ​ບ້ານ​ເກີດ ສ້າງ​ເຮືອນ 1000 ຫຼັງ​ໃຫ້​ຊາວ​ບ້ານ​ຢູ່​ຟ​ຣີ ດີໃຈແທນປະຊາຊົນ ທີ່ມີເລື່ອງດີໆປະປົນກັບເລື່ອງບໍ່ດີແນ່ ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ເຫັນນຊ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຫ້ທີ່ຂອບໃຈກະຍັງບໍ່ພໍ ດັ່ງເລື່ອງນີ້ທີ່ຖືເປັນເລື່ອງຄວາມອົບອຸ່ນໃຈ ແມນນີ້ ປາກຽວ Manny Pacquiao ນັກມວຍໂລກ ສ້າງເຮືອນ 1000 ຫຼັງ ໃຫ້ຄົນຟິລິບປິນຢູ່ຟຣີ…