Tag: ສ້າງວັດບ້ານນາບອນ

25th January 2020 0

ຂະບວນແຫ່ຜ້າປ່າສາມັກຄີນ້ຳກັດຢໍລະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າສູ່ວັດໂພນຄຳໄຊມຸງຄຸນ ບ້ານນາບອນ ແຂວງອຸດົມໄຊ

By Admin

ສໍາທຸນໍາ ຂະບວນແຫ່ຜ້າປ່າສາມັກຄີນ້ຳກັດຢໍລະປາ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າສູ່ວັດໂພນຄຳໄຊມຸງຄຸນ ບ້ານນາບອນເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ. . . ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020 ເບື້ອງຕົ້ນ ລວມຍອດບໍລິຈາກໄດ້ 66 ລ້ານກ່ວາກີບ ເພື່ອສົມທົບທືນກໍສ້າງວັດບ້ານນາບອນໃຫ້ສຳເລັດ ດີໃຈນໍາປະຊາຊົນ . . .…