Tag: ສ້ອມແປງຂົວ

21st May 2020 0

ຊົມເຊີຍ! ປະຊາຊົນ ເມືອງມະຫາໄຊ ຮ່ວມແຮງສ້ອມແປງຂົວທີ່ເປ່ເພ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການສັນຈອນ

By Admin

ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ທ່ານ ພິດສະໄໝ ກອງຊາເດດ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ເຈົ້າເມືອງມະຫາໄຊ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມການສ້ອມແປງຂົວຈຳນວນ 3 ແຫ່ງຄື: ຂົວຫ້ວຍສະໂທ, ຂົວນໍ້າອຸລາ…