Tag: ສົ້ມ​ພໍ​ດີ

22nd December 2020 0

ສຸດຍອດ​ສັບ​ພະ​ຄຸນ​ຂອງ​ຕົ້ນ​ສົ້ມ​ພໍ​ດີ, ນ້ຳ​ກະ​ຈ໊ຽບ ແກ້ຄໍແຫ້ງ ແລະ ອາການຂາດນໍ້າຂອງຮ່າງກາຍ

By Admin

ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງ ແລະ ຫມູ່ຄູ່ທີ່ຮັກແພງມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສາລະດີໆກ່າວກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກພື້ນບ້ານທີ່ເຮົາເຄີຍເອົາມາປຸງແຕ່ງອາຫານເປັນປະຈຳວັນທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມແຊບຊ້ອຍຕິດອົກຕີດໄຈກ່ງວກັບປະເພດແກງສົ້ມຕ່າງໆ. ຕົ້ນຜັກສົ້ມເຊົ້າ ຫລື ຕົ້ນກະຈຽບເປັນພຶດລົ້ມລຸກສຸງເຖີງ 3-4 ແມັດ ພຶດສະນິດນີ້ຈະເກິດຕາມບ້ານເຮືອນເຮົາ ແລະ ຕາມທ້ອງໄຮ່ທ້ອງນາຕາມປ່າດົງໂດຍມີຄຸນປະໂຫຍດທາງການຢາລູ່ມນີ້: 1 ໃຊ້ເປັນຢາລົດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ລົດນໍ້າຫນັກຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫລອດເລືອດໃຫ່ຍໃຫລສູ່ຫົວໃຈໃດ້ຕາມປົກກະຕິ 2 ແກ່ນໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງທາດ ຫລືບຳລຸງກຳລັງ…