Tag: ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ

31st January 2020 0

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວຽກງານສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ

By Admin

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວຽກງານສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020ນີ້. ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາໄຊເລົາ ລືເຕ້ຊາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ…