Tag: ສົດໃຫມ່ທຸກ​ມື້

23rd June 2020 0

ຫິວ​ບໍ່! ແນະ​ນຳ ຮ້ານ 100 ລ້ານ ບຸບເຟ່ທະເລສົດ ເສີບຄວາມແຊບ, ສົດໃຫມ່ທຸກ​ມື້

By Admin

ມາແລ້ວບໍ່ຜິດຫວັງ ຮ້ານ 100ລ້ານ ບຸບເຟ່ທະເລສົດ ຂອງເຮົາພ້ອມເສີບຄວາມແຊບ ຄວາມສົດໃຫມ່ໃຫ້ທ່ານແລ້ວມື້ນີ້‼️ ມາພົບກັບ ກຸ້ງ ຫອຍ ປູ ປາ  ເປັນໆ ສົດໆ ໃໝ່ໆ ຈາກທ້ອງທະເລ 100ລ້ານ ບຸບເຟ່ທະເລສົດ ແທັກຄົນທີ່ຢາກໃຫ້ພາໄປລ້ຽງດ່ວນ‼️ ☎️ 020…