Tag: ສຸພານຸວົງ

29th January 2020 0

ສະເດັດເຈົ້າ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ກອງທະຫານ “ໄຊຈັກກະພັດ” ໃນປີ 1947

By Admin

ໃນຍາມແລງ ຫົວຄໍ່າວັນຫນຶ່ງ ອັນຮ້ອນເອົ້າ ໃນປີ 1947 ຢູ່ທີ່ໂຮງ ບາງກະປິ ໃນບາງກອກ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ ພຳນັກພັກເຊົາ ຂອງ ສະເດັດເຈົ້າ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມີ ຊາຍຫນຸ່ມ ຄົນຫນຶ່ງ ຮູບຮ່າງຜອມບາງ ສູງໂປ່ງ ຂໍເຂົ້າພົບ…