Tag: ສຶກສາ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ

21st May 2020 0

ຍິນດີນຳ! ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການແພດ

By Admin

ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ, ໂຄງການແພນສາກົນປະຈໍາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເພື່ອນໍາເອົາໄປແຈກຢາຍ ໃຫ້ 11 ໂຮງຮຽນເປົ້າຫມາຍຊ່ວຍ ເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ຜ້າອັດປາກ…