Tag: ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ

13th May 2020 0

ຈັດຕັ້ງງານຊາປານະກິດທ່ານ ພົນ​ເອກ ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ ຢ່າງສົມກຽດ

By Admin

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ ເປັນລູກຂອງທ່ານບຸນຊູ ແລະ ນາງ ປ້ານ ທ່ານ ໄດ້ສ່ວງຄອບຄົວກັບ ນາງຫຼ້າ ແກ້ວບຸນພັນ ມີລູກນຳກັນ 4 ຄົນເປັນຍິງທັງໝົດ ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານໜອງບອນເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ທ່ານ ພົນເອກ ສີສະຫວາດ…