Tag: ສິນຄ້າເສື່ອມຄຸນ

20th December 2019 0

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼວງນໍ້າທາ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍລາຍການ

By Admin

ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ທຳລາຍສິນຄ້າຫມົດອາຍຸ, ສິນຄ້າເສື່ອມຄຸນ, ສິນຄ້າປອມແປງລອກຮຽນແບບ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ແສງພອນ ເຈື້ອຫລວງຄຳມີ ຫົວຫນ້າຂະແຫນງການຄ້າພາຍໃນ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫລວງນ້ຳທາ,…