Tag: ສາມໝື່ນວິວ

12th May 2022 0

ງາມ ບັນຍາກາດດີດີ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວບ້ານສາມໝື່ນວິວໂຮມສະເຕ ແລະ ລີສອດ ຢາກໃຫ້ໄປ

By Admin

ເຊີນທ່ຽວສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວບ້ານສາມໝື່ນວິວໂຮມສະເຕ ແລະ ລີສອດ ເປັນສະຖານທີ່ພັກບ້ານຕາກອາກາດ,ມີເຮືອນແພ,ຕູບແຄມນໍ້າລີກ,ວິວງາມ,ເໝາະແກ່ການພັກຜ່ອນ. . “ນໍ້າໄຫຼໄສເຢັນອາກາດສົດຊື່ນທ່ານສາມາດມາສໍາພັດໄດ້” ສະຖານທີ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສາມໝື່ນ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ . ບ້ານສາມໝື່ນວິວໂຮມສະເຕແລະລີສອດ ເຊີນທ່ຽວເມືອງເຟືອງ . ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: 020 96212240; 020 98239239