Tag: ສາທາ

28th April 2020 0

ສາທາແຈ້ງ ໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຜ້າອັດປາກ ແລະ ເຈວລ້າງມື ກັນສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຖານ

By Admin

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ເລກທີ 3389/ກອຢ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ເມສາ 2020 ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລື່ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຝົ້າລະວັງກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມື…