Tag: ສາຍດ່ວນ

3rd April 2020 0

ສະຫວັນນະເຂດ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຕ້ານໂຄວິດ ເປີດສາຍດ່ວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫມາຍເລກ 📞041 166

By Admin

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ເປີດສາຍດ່ວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ພາຍໃນແຂວງ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ ທີ່ຫມາຍເລກ 📞041 166, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີການໂຄສະນາ ເຄື່ອນທີ່ ໄປຕາມຕົວເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຕົນເອງ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກໂຄວິດ.…