Tag: ສັບ​ພະ​ຄຸນ​ຂອງ​ຕົ້ນ​ຊາ

30th December 2020 0

ຕົ້ນ​ຊາ ສັບ​ພະ​ຄຸນ​ດີຫຼາຍ​ຢ່າງ​ ກິນ​ໜ້ອຍ​ເປັນ​ຢາ​ກິນຫຼາຍ​ເປັນ​ໂທດ ເປັນຢາຊູກຳລັງ, ປົວຫອບຫຶດ, ປົວ​ໂລກ​ຜິວ​ໜັງ …

By Admin

ສະບາຍດີໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທຸກຄົນມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນຊາທີ່ພໍ່ແມ່ຫລືພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຕະກຸນທວດເຮົາເຄີຍປຸກມາແຕ່ບັນພະບູຫລຸດສຶບທອດກັນມາແຕ່ບາງຄົນກະເຄືຍກີນເຄືຍສູບແຕ່ບໍ່ຮູ້ຖືກສັບພະຄຸນທີ່ແທ້ຈີງຂອງຕົ້ນຊາແຕ່ລະສ່ວນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາສະເຫນີໃຫ້ຮູ້ນຳກັນ: ຕົ້ນຊາ ຫລືພາສາທາງການ (Cannabis) ແມ່ນເປັນພຶດລົ້ມລຸກສຸງປະມານ 1-3 ແມັດເພີ່ນຈະລົງມືປຸກແມ່ນປະມານເດືອນ3-4 ເຊື່ງແມ່ນຕົ້ນລະດູຝົນ ແລະ ເກັບກ່ງວແມ່ນ ເດືອນ 9-10 ຖ້າຫາກປຸກກາຍເດືອນນີ້ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຫົວບໍ່ງາມ . ສັບພະຄຸນ ແລະຄຸນສົມບັດແມ່ນ: 1 ເມັດຫລືແກ່ນ:ແມ່ນຈະໃຊ້ກີນເປັນຢາຊູກຳລັງກີນເຂົ້າແຊບເຮັດໃຫ້ອາລົມດີຜ່ອນຄາຍ…