Tag: ສັນ​ຍານ

16th March 2021 0

9 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າ ແລະ ເຂົາ ຄືຄູ່ແທ້ ບໍ່ແມ່ນລົມກັນຫຼິ້ນໆ

By Admin

ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າ ແລະ ເຂົາ ຄືຄູ່ແທ້ ບໍ່ແມ່ນລົມກັນຫຼິ້ນໆ 1 ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ 2 ຮູ້ສຶກຄິດຮອດກັນເມື່ອຕ້ອງຮ່າງໄກກັນ 3 ຈະເບິ່ງເຫັນອານາຄົດຮ່ວມກັນ 4 ເຄົາລົບຄອບຄົວຂອງອີກຝ່າຍ 5 ກ້າທີ່ຈະເວົ້າບັນຫາຕ່າງຂອງກັນແລະກັນສູ່ກັນຟັງ 6 ຮູ້ສຶກໄວ້ໃຈກັນ ແລະ ກັນ…

29th December 2020 0

ນີ້​ຄື​ສັນ​ຍານ ທີ່ບອກວ່າ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ລວຍ !

By Admin

ນີ້​ຄື​ສັນ​ຍານ ທີ່ບອກວ່າ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ລວຍ ! 1 ເຮົາ​ເຮັດຫຼາຍກວ່າ​ຄົນ​ອື່ນ​ສະ​ເໝີ ເຊັ່ນ​ວຽກ​ງານ ຫາ​ລາຍ​ໄດ້ຫຼາຍໆ​ທາງ ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ເວ​ລາ​ຫວ່າງຫຼາຍ​ຄື​ຄນ​ອື່ນ 2 ເຈົ້າ​ເປີດ​ໃຈ​ໃຫ້​ກັບ ໂອ​ກາດໃໝ່ໆ 3 ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ບັນ​ລຸ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ 4 ຮຽນ​ຮູ້​ທັກ​ສະ​ໃໝ່​ທ​ສະ​ເໝີ 5 ເກັບ​ອອມ​ເງິນ ເພື່ອ​ລົງ​ທຶນ…