Tag: ສັກວົົງເຊວ

17th December 2019 0

ສຸກສັນວັນຄົບຮອບແຕ່ງງານ 9 ປີ ສັກ ວົງເຊວ ໂພສຊຶ້ງ ບອກຄວາມໃນໃຈກັບຄູ່ຊີວິດ

By Admin

ເຫັນແລ້ວ ອິດສາຕາຮ້ອນກັບຄວາມຮັກຂອງໜຸ່ມສັກ ວົງເຊວ ທີ່ດົນໆ ຈະໂພສຊຶ້ງ ທີ່ເປັນທັງຂໍ້ຄິດ ຄວາມຫວານ ຄວາມອົບອຸ່ນໃນຄອບຄົວເພິ່ນ ແລະມື້ນີ້ກໍໂພສວ່າ: ສຸກສະບາຍດີ ພັນລະຍາສຸດທີ່ຮັກ ໜຶ່ງດຽວບໍ່ເຄີຍມີໃຜມາກ່ຽວ ໃຈອ້າຍຈາກນ້ອງໄດ້ 9 ປີກັບຊີວິດແຕ່ງງານຜ່ານໄປໄວຈົນບໍ່ທັນຮູ້ໂຕວ່າຫົວລ້ານຫຼາຍແລ້ວ👴 ບວກອີກເກືອບ 4 ປີທີ່ເປັນຄົນຮັກກັນ ບໍ່ມີວັນໃດທີ່ ເຮົາບໍ່ຂັດໃຈກັນ🗣🗣…