Tag: ສັກຢາກັນພະຍາດສັດລ້ຽງ

11th November 2019 0

ທ່າແຕງ ສ້າງຂະບວນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ເນື່ອງໃນວັນປ້ອງກັນພະຍາດສັດລ້ຽງແຫ່ງຊາດ

By Admin

ຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ທ່າແຕງແຂວງ ເຊກອງ ຈັດກິດຈະກໍາສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດລ້ຽງແຫ່ງຊາດ ຂື້ນໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ບ້ານສະຖົວເໜືອ ໂດຍເປັນທ່ານຂອງ ທ່ານ ຈຳປາທອງ ຄຳມະນີວົງ ຄະນະຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງທ່າແຕງທັງເປັນ…