Tag: ສະໝັກທຶນຮຽນຟຣີ

11th March 2020 0

ມີມາອີກ! ຈົບປະຖົມ ສາມາດສະໝັກທຶນຮຽນ ແຖມມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ອີກ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

By Admin

ຂ່າວດີມາອີກແລ້ວ ຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນທີ່ຈົບປະຖົມຂື້ນໄປ (ປໍ 5) ທີ່ຍັງບໍ່ມີອາຊີບ ແຕ່ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງຢາກປະກອບອາຊີບ ໃນສາຂາອາຊີບຕັດຫຍິບແລ້ວ ເນື່ອງຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ໂຄງການເປີດຮຽນຟຣີ ແຖມມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ 620.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນນຳອີກ. ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ…