Tag: ສະກຸລະ

3rd January 2020 0

ງາມທໍາມະຊາດເມືອງລາວກໍມີດອກໄມ້ງາມບໍ່ແພ້ສະກຸລະ ດອກຄາຍບານແຂວງທີ່ຫົວພັນ ຊົມໄດ້ເລີຍຕາມແຄມທາງ

By Admin

ຫຼາຍປີມານີ້ແຂວງຫົວພັນພະຍາຍາມລະດົມກັນປູກຕົ້ນໄມ້ໃນວັນສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຄວາມສວຍງາມໂດຍການປູກຕົ້ນດອກຄາຍປ່າຕາມເສັ້ນທາງສາຍຕ່າງ, ຍັງບໍ່ມີລາຍງານເກີດ ແລະຕາຍຈັກຕົ້ນ ແຕ່ທີ່ເຫັນໆນະປະຈຸບັນຍາມໜາວເດືອນທັນວາຫາມັງກອນ ດອກຄາຍປ່າບານເຕັມສີບົວລຽນຊ້າຍລ້າຍຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໄປເຫັນ. ດອກຄາຍປ່າ ເປັນດອກໄມ້ສະນິດໜື່ງທີ່ມີຄວາມງົດງາມ ເມື່ອກ່ອນຕ້ອງເຂົ້າປ່າຈິ່ງເຫັນຄວາມງາມ ແຕ່ຫົວພັນອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ສາຍຕາທຸກຄົນຫາເບິ່ງໄດ້ໃນໃຈກາງເມືອງ ດ້ວຍການເຊີນຊວນປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມປູກ ແລະພ້ອມກັນບົວລະບັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ໃຫຍ່ ແລະເຕີບໂຕໄດ້ລຽບຕາມເສັ່ໍ້ນທາງປູຢາງຕ່ສງໆ. ດອກຄາຍປ່າທີ່ວ່ານີ້ໃນແຂວງຫົວພັນ ຈະບານໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນ1 ເຖີງ ທ້າຍເດືອນ1 ຂອງທຸກໆປີ ສະນັ້ນໄລຍະນີ້ພໍດີງາມເໝາະແກ່ການເກັບພາບ ສວຍໂອກາດໄປສຳຜັດລົມໜາວຊົມທະເລໝອກໃນຮອບໜຶ່ງປີ!…