Tag: ສວນອາຫານ ແຟມມີລີ

5th February 2021 0

​ໄປຖ່າຍ​ຮູບ​ງາມໆ ທີ່​ສວນອາຫານ ແຟມມີລີ – Family Restaurant 2 ລະ​ຫວາ ?

By Admin

ນີ້​ຄື ສວນອາຫານ ແຟມມີລີ – Family Restaurant 2 . . ເປັນສວນອາຫານ ທີ່ ຫລາກຫລາຍໂຊນ ເຫມາະແກ່ການພັກຜ່ອນ ວັນພັກ ແລະ ມີສວນດອກໄມ້ໄວ້ ຖ່າຍ ຮູບ ອີກດ້ວຍ .…