Tag: ສວນຜູ້ໄທທີລະ

21st February 2020 0

ທີ່ສວນຜູ້ໄທທີລະ ມີຮ້ານກາເຟໄວ້ນັ່ງຈິບຊົມສວນຜູ້ໄທທີລະໃນວັນຫວ່າງໆ “Phuthai Café”

By Admin

ສະບາຍດີ Phuthai Café ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ” Phuthai Café ຮ້ານເຮົາຕັ້ງຢູ່ທີ່ສວນພຸໄທທີລະ ເສັ້ນທາງ 450 ປີ ເປັນຮ້ານກາເຟແບບລຽບງ່າຍສະບາຍສະບາຍເໝາະແກ່ການມານັ່ງຫຼິ້ນຈິບກາເຟຊົມສວນພຸໄທໃນວັນຫວ່າງໆ ພາຍໃນຮ້ານຕົບແຕ່ງແບບ“ລາວຜູ້ໄທຮ່ວມສະໄໝ” ມີເອກະລັກທີ່ແຕກຕ່າງເພາະທາງຮ້ານໄດ້ໃສ່ລວດລາຍຄວາມເປັນຜູ້ໄທລົງໄປໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວສະບາຍຕາ ຖ່າຍຮູບມຸມໃດກໍງາມແນ່ນອນ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນລົດຊາດຂອງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຮັບຮອງໃຜໄດ້ກິນແລ້ວຕ້ອງຖືກໃຈແລະປະທັບໃຈແນ່ນອນ ປັດຈຸບັນເປີດສະເພາະວັນ…