Tag: ວັດປ່າອຳພາວັນ

19th February 2020 0

ງາມຂະໜາດນີ້ເລີຍ ! ຮ່ວມສ້າງບຸນນໍາກັນໄດ້ທີ່ວັດປ່າອຳພາວັນ ບ້ານທົ່ງມັ່ງ “ຜ້າປ່າສາມັກຄີ”

By Admin

ເຫັນພາບແລ້ວສາຍອ໊າດຕ້ອງຕາຕັ້ງຢາກຈະໄປບັນທຶກພາບໄວ້ແທ້ໆ, ທີ່ວັດປ່າອຳພາວັນ ບ້ານທົ່ງມັ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ກໍາລັງກະກຽມງານ, ຕົບແຕ່ງສະຖານທີ່ເພື່ອເຮັດບຸນ ຜ້າປ່າສາມັກຄີ. ເປັນການຕົບແຕ່ງທີ່ສວຍງາມ, ຈາກວັດຖຸດິບບ້ານໆທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນມາປະດິດ, ປະກອບກັນອອກມາງາມໆດັ່ງໃນຮູບ. ພາບດັ່ງກ່າວຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍ Thavone Imsouk ລະບຸວ່າ: ກຽມງານບຸນຜ້າປ່າສາມັກຄີ ທີ່ວັດປ່າອຳພາວັນ ບ້ານທົ່ງມັ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ໃນວັນທີ22-23/2/2020…